Tuesday, December 20, 2011

CNB - The future of Money

Budoucnost peněz

Mojmír Hampl, Česká národní banka
Konference - Bratislava, 2. prosince 2011

[Mrt: presenting original, for translation use for example Google translator]
 
"Pokud je tématem dneška - a já bych řekl věčným ekonomickým tématem - budoucnost a kvalita peněz, tak si dovoluji zahájit tím, že v ekonomické vědě nemáme nejen shodu o tom, co jsou to KVALITNÍ peníze, nemáme ještě ani pořádnou, robustní definici toho, co jsou to VŮBEC peníze. Kde přesně začínají, kde končí. Co ještě je penězi a co už není."


"...When the topic of today - and I would say perpetual economic issue - the future and the quality of money, so I would like to begin by the economic science we do not match what they're GOOD money, we do not even have a proper, robust definition of what is MONEY at all. Where to begin exactly and where it ends. What is still money and what is not..." ~GoogleT.  
 
Source: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/hampl_20111202_blava.html

No comments:

Post a Comment